Silver Magazine No.23

「Comfort&Chic」

Editor in Chief  Takuya Chiba


Deputy Editor  Takayasu Yamada


Commercial Director  Kouryu Tamasawa


Editor  Satoru Komura  Shohei Kawamura  Yutaro Okamoto  Katsuya Kondo  Aya Sato


Editorial Assistant  Rikako Goto  Jo Kasahara  Shuntaro Iwasaka  Nonika Wakishima


WORKS